DSpace Repository

Eritrosit Dağılım Hacminin Akut Mezenter İskemideki Potansiyel Rolü

Show simple item record

dc.contributor.author BİLGEN, Köksal
dc.contributor.author KAHRAMANCA, Şahin
dc.contributor.author KARAKAHYA, Murat
dc.contributor.author YILDIRIM, Çağlar
dc.contributor.author GÜZEL, Hakan
dc.date.accessioned 2018-02-12T08:24:03Z
dc.date.available 2018-02-12T08:24:03Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://dspace.deu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/13461
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmanın amacı akut mezenter iskemili hastalardaki mortalite ile eritrosit dağılım genişliği düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Yöntemler: Akut mezenter iskemi tanısı alarak acil opere edilen 30 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, rezeke edilen barsak segmentinin uzunluğu, mortalite oranları ve hastanın acil servise başvuru anındaki lökosit ve eritrosit dağılım genişliği değerleri incelendi. Bulgular: Mortalite ve kısa barsak oluşumuyla giden gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından homojen dağılım gözlenen çalışmamızda, 10 hastada kısa barsak hastalığı saptanırken eritrosit dağılım genişliği ile geniş barsak rezeksiyonu sonrası gelişen kısa barsak sendromu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu (p=0,397). Mortalite oranımız %53,3 iken; eritrosit dağılım genişliği; 12,95 cut-off düzeyi ve %52 pozitif prediktif değer ile mortaliteyi doğru olarak tahmin edilebildi. Sonuç: Sonuç olarak, hastaneye başvuru sırasında akut mezenter iskemi tanılı hastalardaki yüksek eritrosit dağılım genişliği değerleri ile korelasyon gösteren yüksek hastane mortalitesi olduğunu saptadık. Objective: The objective of this study was to investigate the association between red cell distribution width and mortality in patients with acute mesenteric ischemia. Methods: A total of 30 patients with acute mesenteric ischemia were included. Demographic data, hospitalization time, length of the resected bowel and blood test results including red cell distribution width were obtained from each patient on admission. Results: The groups which were labelled for in-hospital mortality and short bowel disease were homogeneous for the parameters age and gender. Red cell distribution width levels were not associated with the short bowel disease secondary to extensive bowel resection statistically (p=0.397). Mortality rate was observed as 53.3% that could be predicted in approximately 52% of cases with a cut-off value of 12,95 for red cell distribution width. Conclusion: We demonstrated that higher red cell distribution width at admission was correlated with in-hospital mortality in patients with acute mesenteric ischemia. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Kırmızı küre dağılım genişliği, akut mezenterik iskemi, barsak rezeksiyonu tr_TR
dc.subject Red cell distribution width, acute mesenteric ischemia, bowel resection tr_TR
dc.title Eritrosit Dağılım Hacminin Akut Mezenter İskemideki Potansiyel Rolü tr_TR
dc.title.alternative THE POTENTIAL ROLE OF RED BLOOD CELL DISTRIBUTION WIDTH IN ACUTE MESENTERIC ISCHEMIA tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account